Центр живої математики

Центр живої математики

Tsentr-zhyv-matem-1

 
 
 
 
 
Математика є наймогутнішим засобом
для удосконалення наших розумових здібностей
і дає нам можливість правильно мислити

Галілео Галілей

Мета діяльності:

Сприяти інтелектуальному розвитку студентів та підвищенню якості їх підготовки; формувати навички критичного мислення; зацікавлювати, демонстру­вати, що математика цікава й «жива» наука, яка потрібна в багатьох професіях і повсякденному житті.

Основні завдання:

- формувати у студентів різних спеціальностей навички критичного мислення;

- виробляти у студентів ефективні прийоми розумової діяльності та уміння вчитися;

- створити умови для ліквідації прогалин у шкільній математичній підготовці студентів молодших курсів (контент: методичні рекомендації, дистанційні інтерактивні курси, задачі, навчальні тести та тести для самоконтролю тощо; залучення до консультативної роботи студентів).

    Tsentr-zhyv-matem-2Практичні заняття, що проводяться в Центрі живої математики і передбачають формування практичних умінь і навичок комплексного використання знань з різних тем дисципліни й суміжних дисциплін (елементарна математика, алгебра, геометрія) та застосування методів математичного аналізу до розв’язування прикладних задач з різних галузей, в тому числі й нематематичних. Для розв’язування значної частини практичних задач передбачено використання відповідного програмного забезпечення чи онлайн-ресурсів.

   Крім того тут проводяться окремі заняття математичного гуртка «Математичні студії» і виконанується значна частина позааудиторної самостійної роботи студентів, як індивідуальної (розрахунково-графічні роботи), так і виконання групових творчих завдань-проектів, зокрема, й міждисциплінарних.

Tsentr-zhyv-matem-3

   Проводиться поточна консультативна робота й робота щодо ліквідації прогалин у знаннях та корекції знань і умінь (розв’язування тренувальних вправ, виконання комп’ютерних навчальних тестів та тестів для самоперевірки тощо).

Концепція розвитку