Контакти

(044) 461-02-34

kikb.fitm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб. 518

 

З питань вступу на спеціальності:

123 Комп'ютерна інженерія

125 Кібербезпека

Контактна особа: Складанний Павло Миколайович

Ел. пошта: p.skladannyi@kubg.edu.ua

Телефон: (098) 994-5971 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Про кафедру

kafedra 1

Рішенням в Вченої Ради Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 1 березня 2018 року розпочала своє існування кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки у складі Факультету інформаційних технологій та управління.

Засновник кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки доктор технічних наук, професор Бурячок Володимир Леонідович.

Кафедра призначена для здійснення підготовки фахівців вищої кваліфікації в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальностей  123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека та захист інформації» з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини, суспільства та держави в цілому.

Основними завданнями, які покладені на кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка є:

1) підготовка згідно отриманих Університетом ліцензій і сертифікатів та з урахуванням потреб реального сектору економіки:

  • фахівців із організації інформаційної безпеки (бакалавр з кібербезпеки та захисту інформації);
  • професіонал в галузі обчислювальних систем (бакалавр з комп'ютерної інженерії);
  • професіоналів із організації інформаційної та кібернетичної безпеки (магістер з кібербезпеки та захисту інформації);
  • докторів філософії з кібербезпеки та захисту інформації.

2) перепідготовка фахівців, в тому числі з наданням другої вищої освіти в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки;

3) розробка вимог і пропозицій щодо удосконалення змісту та обсягу навчальних програм дисциплін, що викладаються кафедрою;

4) формування змістовного методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

5) розробка, організація та впровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій;

6) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

7) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету;

8) надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань захисту інформації, інформаційної та кібернетичної безпеки, а також у навчальній, методичній та науково-дослідній роботі кафедр Університету.