Візитівка

 Деканат візитівка

Факультет інформаційних технологій та математики створено у вересні 2022 року шляхом реорганізації Факультету інформаційних технологій та управління.

На факультеті працює понад 40 штатних співробітників, серед яких член-кореспондент НАПН України, 6 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук і доцентів.

 

До структури Факультету входять три кафедри:

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка

Кафедра комп’ютерних наук

Кафедра математики і фізики

 

Основними напрямами діяльності факультету є:

1. Навчально-методична робота для забезпечення підготовки здобувачів на трьох рівнях вищої освіти (бакалаврський, магістерський, PhD), з метою надання глибоких теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у галузі математики, інформаційних технологій (комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії, кібербезпеки), достатніх для ефективної реалізації інноваційних завдань належного рівня професійної діяльності. Також ведеться перепідготовка спеціалістів, у тому числі надання другої вищої освіти.

2. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі математичного моделювання, комп’ютерного моделювання, комп’ютерних наук, безпеки інформаційно-комунікаційних систем, Інтернету речей, цифрових технологій в освіті. Проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Надання експертно-консультаційних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг.

3. Створення умов для духовно-інтелектуального зростання та гармонійного розвитку студентів, сприяння їх інтеграції в академічну спільноту Університету Грінченка. Залучення студентів до наукових досліджень, участі в наукових конкурсах та олімпіадах.

Ми співпрацюємо з багатьма закладами вищої освіти України та закордоном, науково-дослідними інститутами Національної академії наук України. Серед них:

 • Інститут математики НАН України;
 • Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 • Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;
 • Інститут моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України;
 • Інститут математичних машин і систем НАН України;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);
 • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна);
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна);
 • Талліннський технологічний університет (Естонія);
 • Сілезький університет у Катовіце (Польща);
 • Університет Агдера (Норвегія).

Факультет налагодив і розвиває тісні зв’язки з міжнародними фондами та інституціями: Erasmus+, Eurasia, Міжнародний фонд «Відродження», Міжнародний Вишеградський фонд та ін. Така співпраця передбачає як спільні наукові дослідження, так і академічну мобільність викладачів і студентів.

Викладачі факультету активні учасники міжнародних проектів:

- Модернізація педагогічної вищої освіти інноваційними засобами навчання (МОПЕД), 2017-2020 рр.;

- Партнерство для навчання та викладання університетської математики (PLATINUM), 2018-2021;

- Розвиток математичних компетентностей учнів шляхом цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo), 2019-2022 рр.;

- Цифрова трансформація в освіті: найкращі дослідження ЄС (DigTriES), 2022 та ін.