Рейтинг успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії

Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка