Контакти

(044) 485-22-81

kikb.fitm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб. 518

 

З питань вступу на спеціальності:

123 Комп'ютерна інженерія

125 Кібербезпека

Контактна особа: Складанний Павло Миколайович

Ел. пошта: p.skladannyi@kubg.edu.ua

Телефон:  (Viber, Telegram, WhatsApp)

Події кафедри

3 квітня 2024 року відбулося розширене засідання кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка, на якому було проведено публічну презентацію та обговорення наукових результатів дисертації здобувача Черненка Романа Миколайовича на тему «Моделі та методи забезпечення захисту інформації, що передається відкритими каналами в мережах інтернету речей», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації.

 

На засіданні були присутні члени кафедри, декан Факультету інформаційних технологій та математики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка О.С. Литвин, а також представники Інституту програмних систем НАН України, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка - фахівці зі спеціальності 125.

 

За результатами обговорення прийнято рішення рекомендувати дисертацію Черненка Романа Миколайовича на тему «Моделі та методи забезпечення захисту інформації, що передається відкритими каналами в мережах інтернету речей» до публічного захисту у разовій спеціалізованій вченій раді.

 

13 лютого 2024 року увійде в історію Факультету інформаційних технологій та математики та кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка як день, коли відбувся перший захист на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації.

Успішно закінчивши навчання на освітньо-науковій програмі «Інформаційна безпека держави» та пройшовши всі процедурні щаблі, за науковим керівництвом кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Складанного Павла Миколайовича представив свою дисертацію на тему «Моделі і методи вдосконалення політики інформаційної безпеки підприємства на основі методології Zero Trust» Максим Віталійович Ворохоб.

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.056 у складі:

  • голови ради Гулака Геннадія Миколайовича, доктора технічних наук, професора (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка),
  • рецензента Соколова Володимира Юрійовича, кандидата технічних наук, доцента (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка),
  • офіційних опонентів Гнатюка Сергія Олександровича, доктора технічних наук, професора (Національний авіаційний університет), Опірського Івана Романовича, доктора технічних наук, професора (Національний університет «Львівська політехніка»), Толюпи Сергія Васильовича, доктора технічних наук, професора (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

на підставі атестації здобувача, публічного захисту дисертації «Моделі і методи вдосконалення політики інформаційної безпеки підприємства на основі методології Zero Trust», обговорення, наукової дискусії, відкритого голосування ухвалила присудити Ворохобу Максиму Віталійовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації.

Вітаємо Максима Віталійовича, наукового керівника та кафедру з успішним захистом і бажаємо не зупинятися на досягнутому!!!

22 грудня 2023 року на засіданні кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка було заслухано звіти аспірантів спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації, ОНП «Інформаційна безпека держави», про виконання індивідуальних навчальних планів за І семестр 2023-24 навчального року. Здобувачі представили результати досліджень за звітний період, відповіли на запитання членів кафедри та отримали рекомендації щодо подальшої роботи.

19-20 грудня 2023 року на кафедрі інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка було проведено захист магістерських робіт студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації. Здобувачі представили актуальні і цікаві дослідження, що стали результатом плідної праці протягом навчання в магістратурі. Бажаємо нашим випускникам подальших звершень у науці та кар’єрі!

Сторінка 1 із 11