Центр моделювання та програмування

Центр моделювання Програмування 1

Мета діяльності:Tsentr-modeliuvannia-prohramuvannia-1

Формування і розвиток здатності до продукування нових ідей, творчого підходу до вирішення нестандартних задач, постановки та вирішення комплек­сних прикладних задач шляхом математичного моделювання, комп’ютерного моделювання, алгоритмізації, створення програмних продуктів.

 

 Робота в центрі забезпечує набуття навичок:

- розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані, отримані на їхній основі;

- розв’язувати задачі аналізу даних, застосовувати базові загальні моделі та алгоритми для специфічних ситуацій, навички управління інформацією, принципи комп’ютерного забезпечення аналізу даних;

- застосовувати комп’ютерні технології, прикладні матема­тичні пакети, інші програмні продукти, інформаційні ресур­си для розв’язування математичних задач, моделювання, аналізу моделей, програмування та ін.

 

Tsentr-modeliuvannia-prohramuvannia-2В центрі проходять практичні заняття, засідання наукових гуртків, наукова і проектна діяльність студентів.Студенти спеціальності «Математика» навчаються використо­вувати методи прикладних дисциплін (економетрії, операційне числення, варіаційного числення, фінансової математики, дослідження операцій та ін.), до розв’язування практичних задач, зокрема, оптимізаційних; застосовувати методи математичної фізики для моделювання реальних фізичних, біологічних, екологічних, соціально-економічних та інших процесів і явищ.

 Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» відточують свій рівень володіння математичними основами комп’ютерних наук, технологіями програмування, створення Веб- та мобільних додатків, сучасними методами та технологіями проектування програм та програмних комплексів, розробки оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення тощо.

 

Tsentr-modeliuvannia-prohramuvannia-3

 

 

 Концепція розвитку