Контакти

(044) 461-02-34

kikb.fitm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб. 518

 

З питань вступу на спеціальності:

123 Комп'ютерна інженерія

125 Кібербезпека

Контактна особа: Складанний Павло Миколайович

Ел. пошта: p.skladannyi@kubg.edu.ua

Телефон: (098) 994-5971 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Наукова діяльність кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки була створена 1 березня 2018 року, структурно підпорядкована Факультету інформаційних технологій та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Засновником кафедри був видатний вчений у галузі інформаційної безпеки, автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, доктор технічних наук, професор Бурячок Володимир Леонідович, який завідував кафедрою до останнього дня свого життя. На засіданні Вченої ради університету 29 квітня 2021 року було прийнято рішення: з метою вшанування пам’яті засновника кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки доктора технічних наук, професора Володимира Леонідовича Бурячка перейменувати з 01 вересня 2021 р. кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки на кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка.

На кафедрі працює 4 доктори технічних наук, 7 кандидатів технічних наук, 2 кандидати фізико-математичних наук  та 2 кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність кафедри спирається на засади високої корпоративної культури, інноваційної освіти, актуальної науки та постійного прагнення досконалості.

До дослідницьких галузей, де кафедра має або найближчим часом планує розвинути наукові школи, належать: прикладні дослідження в галузі криптографії, прикладних аспектів теорії ризиків, теорії катастроф та теорії конфліктів в системах безпеки.

Хоча кафедра є досить молодою, проте вона має свої досягнення в науці. Так за період існування кафедри було захищено 3 кандидатські дисертації (Соколов В.Ю., Платоненко А.В., Складанний П.М.)  та 1 докторська дисертація Гулак Г.М.). Разом з тим кафедра працює над майбутнім науковим потенціалом у сфері інформаційної безпеки: при кафедрі відкрита аспірантура, де навчається 8 аспірантів.

Наукові публікації наших викладачів друкуються у журналах, які індексуються не лише науковометричними базами України, але й зарубіжними, серед яких SCOPUS, WoS. Загальна кількість джерел за останні три роки у SCOPUS та WoS – понад 50.

Як організатор з 8 по 11 жовтня 2019 року наша кафедра брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції IEEE «Проблеми інфокомунікацій. Наука і техніка» (Problems of Infocommunications. Science and Technology, PIC S&T’2019, http://picst.org/). А вже у січні 2021 року на базі кафедри був проведений Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2021).

Зусиллями співробітників кафедри (Бурячок В.Л., Складанний П.М.) засновано  електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань (Категорія "Б") та індексується у 22 науковометричних базах.

Наші викладачі Бурячок В.Л. та Соколов В.Ю. брали участь у виконанні міжнародного гранту Research of Natural Language Processing 27.04.20-26.04.21(Ender Turing OU, Tallinn, Estonia), що свідчить про високий рівень  досягнень науковців.  

Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих навичок на основі здобутої освіти й практичного досвіду. Викладачі кафедри постійно проходять стажування, які проводяться нашими партнерами та провідними університетами у галузі інформаційної безпеки. На даний час викладачі кафедри отримали понад 50 сертифікатів, що дозволяє здійснювати якісну теоретичну та практичну підготовку наших студентів у навчальному процесі.

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності нашої кафедри і першою сходинкою у підготовці наукових кадрів. Наші студенти беруть участь у конкурсах молодих науковців та гуртках, виступають на конференціях, пишуть статті. Спільно з кафедрою комп’ютерних наук і математики на високому рівні були проведені студентські конференції «Інформаційні технології», «Студентський науковий пошук».

Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" є рецензованим технічним часописом галузі інформаційних технологій, присвяченим проблемам дослідження, створення, впровадження та супроводження перспективних технологій інформаційної і кібернетичної безпеки та захисту інформації в освітній, науковій і науково-технічній діяльності як в Україні, так і поза її межами.