Можливості

Факультет інформаційних технологій та математики – це факультет топових спеціальностей: 111 Математика, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека.

Далі будуть відповіді на надважливе питання кожного вступника та випускника університету: де я зможу працювати після закінчення?

Спочатку поговоримо про математику. До популярності і актуальності математики і математиків можна ставитись скептично. Але математик – це універсальний фахівець, який володіє професійними знаннями та розвиненими практичними навичками у сфері фундаментальної та прикладної математики, математичного моделювання.

Ким може працювати випускник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка спеціальності «Математика»?

Аналітик: проаналізувавши (на базі математичних методів) всю інформацію про поточну діяльність компанії, він формулює рекомендації щодо її подальшого розвитку. Аналітики необхідні банкам, страховим та інвестиційним компаніям, маркетинговим і рекламним агентствам і багатьом іншим організаціям.

Консультант з оптимізації бізнесу і оцінки ризиків: економічні суб’єкти в Україні функціонують в умовах ризику та невизначеності, що ускладнює прогнозування результатів їх діяльності у напрямі досягнення поставлених цілей. В цих умовах все більша увага приділяється використанню математичних підходів для подолання різноманітних економічних та управлінських проблем підприємств і фахівці в галузі математичного моделювання є вкрай актуальними при вирішенні даних задач.

Математик-програмістом: у сучасному суспільстві без обчислювальної техніки нікуди, тому потреба в професійних ІТ-фахівцях постійно зростає. Комп'ютерні програми підпорядковуються певним алгоритмам, а поняття алгоритму безпосередньо пов'язане з математикою та математичним моделюванням.

Викладач (вчитель) математики: професія вчителя одна з найвідповідальніших професій, що вимагає невпинного саморозвитку та особистісного зростання. Діяльність викладача математики в наші дні об’єднує в собі і науковий досвід попередніх поколінь, і досягнення учених-сучасників. Вчителі математики – люди, які закладають фундамент технологічного майбутнього України. І держава, і бізнес потребують кваліфікованих працівників з аналітичним мисленням, а, отже, стають все більш зацікавлені у викладанні математики на потрібному рівні.

Фахівець по розробці, впровадженню та використанню математичних методів і алгоритмів в різних галузях: займається розробкою і проведенням обчислень для вирішення різних економічних, виробничих і наукових завдань, аналізом цифрових даних, пошуком нових алгоритмів дослідження та уніфікацією обчислювальних процесів.

Фахівець з забезпечення теоретичних і прикладних досліджень у галузі природничих, технічних та економічних наук (дослідник): здійснює науково-дослідницьку роботу в організаціях та установах різного профілю з використанням математичних методів та цифрових технологій.

З ІТ-спеціальностями Факультету майже все зрозуміло, але якщо конкретно, то…

Випускник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка спеціальності «Комп`ютерні науки» має можливість знайти перспективну роботу в:

 • провідних ІТ-компаніях, у тому числі закордонних;
 • ІТ-відділах державних, комерційних і приватних фірм і підприємств різного спрямування (банки, фінансові установи, виробництва, органи державного управління, освітні установи та ін.);
 • комп’ютерних центрах та лабораторіях науково-дослідних інститутів;
 • відділах інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України, прокуратури, збройних сил України.

Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, PHP, JAVA), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, розробниками і програмістами вбудованих систем керування, мереж пристроїв IoT,  тестувальниками, менеджерами ІТ-проєктів. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин.

Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Підприємства та товариства для проходження практики здобувачами освіти спеціальності 122 «Комп`ютерні науки»:

 • Комунальне підприємство «Інформатика»,
 • Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс», АТ «Інститут інформаційних технологій», ПАТ «Центр комп’ютерних технологій Інфо Плюс», ПАТ
 • «Національна енергетична компанія Укренерго», ТОВ «Старлайт медіа», ТОВ
 • «Конструкторське бюро Логіка»
 • Фінансові та страхові компанії: ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», АТ
 • «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», ТОВ Фінансова компанія «Позика».

Наукові установи:

 • Інститут математики НАНУ,
 • Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ,
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ,
 • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ.

Після навчання в Університеті Грінченка на спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мають різноманітні можливості працевлаштування:

 • Розробка програмного забезпечення: випускники можуть займатися розробкою програмного забезпечення для різних застосувань, від мобільних додатків до веб-сайтів та багатофункціональних програм.
 • Інформаційна безпека: випускники можуть працювати в області кібербезпеки, забезпечуючи захист комп'ютерних систем від кібератак та розробляючи стратегії захисту.
 • Мережева інженерія: випускники можуть працювати на посаді мережевих інженерів, відповідальних за планування, розробку та підтримку комп'ютерних мереж.
 • Аналітика даних: випускники можуть використовувати свої знання з програмування та статистики для аналізу даних та використання їх у прийнятті рішень.
 • Розробка апаратних засобів: випускники можуть займатися розробкою апаратних засобів, від проектування мікросхем до створення комп'ютерних систем.
 • Інтернет речей: випускники можуть займатися розробкою систем Інтернету речей, включаючи сенсорні пристрої та засоби збору даних.
 • Віртуалізація та облікові записи: випускники можуть допомагати компаніям створювати та підтримувати віртуальні облікові записи для забезпечення ефективності та зручності використання комп'ютерних систем.

Наші випускники спеціальності «Кібербезпека та захист інформації», можуть знайти роботу у різних сферах:

 • Компанії з інформаційної безпеки: це можуть бути компанії, які спеціалізуються на кібербезпеці та надають послуги з захисту від хакерських атак та інших загроз.
 • Фінансові установи: банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші фінансові установи мають велику кількість конфіденційної інформації, яку необхідно захистити від кібератак.
 • Технологічні компанії: компанії з розробки програмного забезпечення, виробники комп'ютерної техніки та інші технологічні компанії можуть наймати кібербезпековиків для забезпечення безпеки своїх продуктів та інфраструктури.
 • Державні організації: урядові агентства, такі як Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та інші державні структури, можуть мати потребу в кваліфікованих спеціалістах з кібербезпеки для захисту від кібератак.
 • Консалтингові компанії: компанії, які спеціалізуються на консультуванні інших компаній з питань кібербезпеки та виконання проектів з кібербезпеки.

Підприємства та товариства для проходження практики та працевлаштування здобувачами освіти спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека»:

 • Кіберполіція України
 • Ernst & Young LLC
 • ПАТ«Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
 • АТ«Інститут інформаційних технологій»
 • ТОВ «Д-ЛІНК СЕРВІС»
 • Державне підприємство «Українські спеціальні системи»
 • ТОВ «Криптон-М»
 • ТОВ «АВТОР»
 • Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс»
 • Національна  енергетична компанія «Укренерго»
 • ТОВ «ФРІНЕТ»