Лабораторія вбудованих систем і 3D моделювання

центр вбуд сист 1 1

Мета діяльності:

Формування і розвиток здатності розв’язувати комплек­сні задачі у галузі вбудованих систем, робототехніки, інтернету речей, комп’ю­тер­ної графіки, 3D моделювання і друку.

Робота в центрі забезпечує формування актуальних сьогодні вмінь і навичок в описаних галузях:

Labor-vbudovanykh system-2- проектувати, створювати та програмувати пристрої інтернету речей, реалізувати обмін інформацією між ними;

- розробляти програмне забезпечення для інтеракції споживачів та розумних пристроїв із використанням комп’ютерів, планшетів і мобільних телефонів;

- використовувати відповідне спеціальне програмне забезпечення (системи автоматизованого моделювання і проектування) при проектуванні, створенні і програмуванні систем інтернету речей;

- використовувати відповідне апаратне і програмне забезпечення для тривимірної графіки, створення та друку 3D об’єктів.

  Центр створено на базі Лабораторії вбудованих систем, відкритої в травні 2015 р. у рамках міжнародного проекту TEMPUS DESIRE «Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research,Education and Productionin UA, GE, AM» (координатор проекту - проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.).

За фінансового сприяння проекту Tempus-проект «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням іноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DesIRE) та Університету Грінченка лабораторія отримала широкий набір апаратного та програмного забезпечення для створення мікропроцесорних систем та роботів, тривимірного моделювання із можливістю 3Д друку, роботи із мережею он-лайн лабораторій GOLDi.

В центрі із використанням відповідного обладнання та програмного забезпечення  проходять практичні заняття, засідання студентського гуртка, наукова і проектна діяльність студентів.2020_10_19.jpg

   На базі плат Arduino, Galileo, Raspberry Pi, Altium студенти вивчають проектування, побудову і програмування вбудованих мікропроцесорних систем, у тому числі виконавчих пристроїв, вбудованих у фізичні об’єкти і пов’язаних між собою через дротові і бездротові мережі (IoT). На базі роботів LEGO і рухомих програмованих платформ Formula Flowcode створюються і програмуються робототехнічні системи.

Labor-vbudovanykh system-4

   Також студенти набувають навички з моделювання реальних об’єктів на комп’ютері або отримання їх образу з використанням спеціального програмного забезпечення, 3D-сканера та 3D-принтера.

   В лабораторії GOLDi набуваються навички створення і тестування алгоритмів роботи фізичної системи. (Оnline лабораторія GOLDi - гібридна лабораторія, робоче середовище якої включає як анімовані моделі, так і реальні (фізичні) системи і максимально наближене до реального світу, доступ до роботи в ній можливий віддалено з будь якої точки світу).

 Labor-vbudovanykh system-5

 Концепція розвитку