Центр освітніх технологій

Центр освітніх технологій 2 1

 

 

Метою діяльності центру є:

1) пошук, розробка, апробація і впровадження нових концепцій та ідей, спрямованих на оновлення й поглиблення змістуTsentr osvitnikh tekhnolohii 1 освітнього процесу, проведення наукових досліджень, пов’язаних з інноваційними технологіями, теорією та практикою навчання математичних та інформатичних дисциплін;

2) підготовка студентів спеціальностей «Математика» та «Комп’ютерні науки» до застосування інноваційних освітніх технологій у професійній педагогічній діяльності.

 

В центрі проводяться:

- наукові дослідження, пов’язані з інноваційними технологіями, теорією та практикою навчання математики й інформатики в школі, викладання математичних та інформатичних дисциплін в університеті;

- навчальні заняття (окремі лекцій, практичні заняття, тренінги, семінари) зі студентами, методичне керівництво їх самостійною роботою з метою підготовки їх до застосування сучасних освітніх технологій;

- зустрічі, семінари, круглі столи, педагогічні читання тощо з питань змісту шкільної математичної та інформатичної освіти, методики навчання, нових освітніх технологій;

- підготовка до участі у різного рівня виставках з питань сучасної освіти та інноваційних освітніх технологій;

- створення, за результатами досліджень, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, збірників задач, інших дидактичних матеріалів тощо;

- надання науково-методичних послуг з питань впровадження інноваційних технологій навчання освітнім закладам різного рівня акредитації та загальноосвітнім школам міста Києва та Київської області.

 

     Студенти в центрі опановують найновіші освітні технології в рамках кейс-технологій, тренінгів, виробляють навички їх використання під час педагогічної діяльності, вивчають і напрацьовують спеціальні методики навчання інформатики та математики.

Tsentr osvitnikh tekhnolohii 2

 

Концепція розвитку