Контактна інформація

d.bodnenko@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 505А

Бодненко Дмитро Миколайович

Голова профбюро Факультету інформаційних технологій та математики

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Фізика
  • Теоретична механіка
  • Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні (і педагогічний діяльності)
  • Педагогічний експеримент та методи математичної статистики
  • Основи професійної діяльності: Основи Digital комунікації
  • Комп'ютерна графіка в рекламі та PR: Сучасні інформаційні технології

 

Біографія

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 01 вересня 2008 року на посаді старшого викладача кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін за суміщенням, з 08 січня 2009 року на посаді старшого викладача кафедри, з 01 вересня 2009 року на посаді доцента кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, з 01 вересня 2022 року на посаді доцента кафедри математики і фізики на постійній основі дотепер.

Освіта: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2002р. Спеціальність: «Фізика». Кваліфікація: фізик, спеціаліст з фізики твердого тіла, викладач фізики.

У вересні 2008 року захистив дисертацію на тему «Підготовка викладачів вищих навчальних закладів до здійснення дистанційного навчання» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Список наукових робіт – понад 80.

Стаж роботи: загальний– понад 20 років; педагогічний – понад 20 років.

У 2016р та 2019 р опубліковано колективні монографії: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні та Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties.

За останні 5 років зроблено 9 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; опубліковано понад 20 наукових статей у провідних наукових журналах, з них 9 статей індексовано у НМБ «Scopus» (h індекс цитування 3) і 5 статей – у НМБ «Web of Science» (h індекс цитування 2). Всього індексовано у провідних НМБ 15 статей.

Здійснює керівництво науковим гуртком «Використання ІКТ в освітньому процесі». Рік заснування наукового гуртка: 2008 р., діяльність гуртка забезпечує: участь студентів гуртка в конференціях; публікацію тез доповідей та статей у збірниках наукових праць (в тому числі які входять до переліку фахових видань).

Має подяки та грамоти від адміністрацій університетів за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, активну участь в організації науково-дослідної роботи.

Професійний і науковий інтерес

Професійний і науковий інтерес

  • Використання ІКТ в освітньому процесі
  • Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців 
  • Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів історії