Гостьова лекція КНУ імені М.Остроградського «Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб організації дослідницького навчання»

4 листопада 2022 року в межах виконання комплексної наукової теми «Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці», ДР № 0121U111924 (2021-2026 рр.) кафедри математики і фізики та кафедри комп’ютерних наук Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено гостьову лекцію для студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Тема гостьової лекції «Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб організації дослідницького навчання» (доповідач Бодненко Д.М.) мала на меті розкрити особливості моделі організації науково-дослідної роботи студентів в освітньому процесі та поділитись досвідом роботи наукового гуртка «ІКТ в освітньому процесі».